اطلاعیه


اطلاعیه ها-اطلاعیه
اطلاعیه

اعضاء محترم اتحادیه لطفا جهت ثبت نام در بیمه تکمیل درمان هرچه سریعتر به آدرس چهارراه مشیر به سمت سه  راه نمازی اولین کوچه دست چپ کوچه شیبانی اتحادیه مربوطه اقدام فرمایید
 همچنین تا 30 آبان فرصت ثبت نام در طرح بیمه تکیلی میباشد

دریافت فایل ضمیمه اول