مباشرت


دلایل نیاز به مباشر

عدم حضور دائمی دارنده پروانه کسب در محل
نداشتن صلاحیت فنی دارنده پروانه کسب

مرحله اول


درخواست معرفی مباشر از سوی صاحب پروانه کسب
ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه
بررسی تقاضا از سوی اتحادیه
بررسی صلاحیت فنی مباشر از طریق کمیسیون فنی ( تست فنی )
طرح درخواست در جلسه هیأت مدیره
اعلام نتیجه به متقاضی

مرحله دوم

ارائه فتوکپی و اصل مدارک بمنظور تطبیق کپی با اصل شامل :
تمام صفحات شناسنامه
کارت ملی
گواهی پایان خدمت یا معافیت ( باستثنای متقاضیان ذکور متولد 1336 به قبل )
مدرک تحصیلی
10 قطعه عکس 4*3
قرارداد منعقده فی ما بین دارنده پروانه کسب و مباشر ( تهیه فرم مخصوص از اتحادیه )

مرحله سوم

صدور استعلام و اخذ گواهی از دستگاه های اجرایی ذیربط
اخذ و ارائه جوابیه آزمایشگاه مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر
اخذ و ارائه جوابیه اداره تشخیص هویت مبنی بر عدم سوء پیشینه کیفری
اخذ و ارائه جوابیه اماکن

مرحله چهارم

طرح مدارک تکمیل شده در جلسه هیأت مدیره اتحادیه

مرحله پنجم

صدور کار مباشرت

بالای صفحه